Stap 5. De verdere behandeling van de letselschade.

 

De wederpartij is aansprakelijk gesteld, de medische informatie is opgevraagd, het eerste gesprek met de verzekeringsmaatschappij bij u thuis heeft plaatsgevonden. Dan kunnen wij over het verdere verloop van de letselschadebehandeling kort zijn.

In afwachting van een medische eindsituatie en de finale afwikkeling van de schade, worden de schadebedragen verder geïnventariseerd, wordt de schadestaat up to date gehouden en wordt de tussentijdse medische informatie verzameld. Verder kan er ook nog een of meer keer een gesprek bij u thuis plaatsvinden.

Ook wordt er door de verzekeringsmaatschappij bezien of er mogelijkheden tot re-integreren zijn, worden soms arbeidsdeskundigen of andere bureau’s ingeschakeld die u helpen om opnieuw mobiel te worden of juist om dat te blijven.

De deelgeschillen procedure:

Op elk moment tijdens de behandeling van de letselschade en tijdens de afwikkeling is het mogelijk om een deelgeschillenprocedure te starten. Dit is een procedure die (in tegenstelling tot gewone procedures) in beginsel door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt en waarin deelgeschillen kunnen worden opgelost om zo toch nog tot een overeenkomst te geraken. Dit kan overigens ook een geschil omtrent de aansprakelijkheid zijn.

Bel ons:

Als u meer informatie wil over de gang van zaken tijdens de behandeling van de letselschade, als u ontevreden bent over de huidige behandelaar en de zaak wenst over te doen aan ons. Bel ons dan voor deskundige hulp door een letselschade advocaat, op telefoonnummer: 0478 – 52 10 70.

Ons kantoor is gevestigd te Venray, vlak bij Venlo, Horst, Deurne en Boxmeer op de grens tussen Limburg en Brabant.

Voor de volgende stap in de schadebehandeling, klik hier