Rechtsbijstandverzekering en letselschade.

1. Behandeling zaak overnemen van rechtsbijstandverzekering:

Bij een rechtsbijstandverzekeringen zult u veelal zien dat de mogelijkheden tot bespreking van een zaak beperkt zijn, dat de behandelaar het eigenlijk te druk heeft om zich met uw zaak te bemoeien, dat u de behandelaar niet te spreken krijgt, dat men aangeeft dat uw zaak geen haalbare kaart is of dat er om een of andere duistere reden geen dekking is.

Om al die redenen is bijna iedereen ontevreden over een rechtsbijstandverzekering en niet alleen bij de behandeling van letselschadezaken.

Wij kunnen de behandeling van de zaak overnemen, zeker als de aansprakelijkheid erkend is. Als er vervolgens toch geprocedeerd dient te worden, dan is dit veelal evengoed mogelijk op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Ook deze had immers moeten procederen en bij een procedure kunt u zelf uw advocaat kiezen. U verliest derhalve (let hierbi op uw polis) niets en ook geen dekking voor procedures. U heeft alleen maar te winnen. Immers, eindelijk wordt uw zaak wel behandeld.┬áBel ons op nummer: 0478 – 521070.

2. Second opinion:

Een veel gehoorde klacht is dat de rechtsbijstandverzekeraar de verzekerde snel zegt akkoord te gaan met enig bedrag. U als slachtoffer van een ongeval (ongeacht of het een verkeersongeval, bedrijfsongeval of ander ongeval is) wil dit laten controleren. Dat is natuurlijk mogelijk en kan door een second opinion bij de verzekeringsmaatschappij aan te vragen en de kwestie door ons te laten controleren.

Neem contact met ons op via het telefoonnummer: 0478 – 521070. of via het contactformulier en wij┬ábespreken met u hoe u dit dient aan te pakken.