Stap 4. Medisch advies als onderdeel van de schadebehandeling:

De schadebehandeling behelst meer dan alleen het aansprakelijk stellen en gesprekken met u thuis.

Medische machtiging:

Door u wordt een medische machtiging verstrekt die het toelaat dat medische informatie wordt opgevraagd. Zonder die medische machtiging mag geen enkele arts, fysiotherapeut enz medische informatie afgeven aan een letselschade advocaat. Deze medische informatie wordt zowel aan de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij als ook aan onze medisch adviseur ter hand gesteld.

Medisch advies cruciaal voor de letselschade advocaat:

Door de medisch adviseur dan wel door de advocaat wordt aldus de medische informatie opgevraagd over uw letsel dat het gevolg is van het ongeval. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij huisarts, ziekenhuis, spoedeisende hulp (SEH), fysiotherapeuten, bedrijfsartsen enz. enz. enz.

Middels deze medische informatie word geprobeerd om een objectief beeld te verkrijgen van uw letsel. Omdat wij als letselschadeadvocaten (maar dat geldt ook voor de behandelaar van de wederpartij) geen artsen zijn, hebben wij medisch adviseurs in dienst die de medische informatie inzichtelijk maken en daaruit conclusies trekken over het letsel. Uiteindelijk zullen de medisch adviseurs ook adviezen aan de letselschade advocaat geven over vragen zoals:

  • Is er sprake van een medisch causaal verband, aldus een rechtstreeks gevolg tussen het ongeval en het letsel;
  • Is er restletsel;
  • Is er sprake van functionele invaliditeit (beperkingen in de gehele persoon) (afgekort FI);
  • Is er een gevaar voor toekomstige schade (bijvoorbeeld slijtage als gevolg van het ongeval die pas in de toekomst (kan) ontstaan);
  • Is er een reden om en deskundige te laten rapporteren en welke deskundige dient dit te zijn.

Medische gegevens worden dus aan de eigen medisch adviseur gezonden maar ook (in gesloten enveloppe) naar de medisch adviseur van de wederpartij die ook een medisch advies uitbrengt, maar dan aan de verzekeringsmaatschappij. De medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij is vaak een andere mening toegedaan dan onze medisch adviseur.

Bel ons:

Bel ons nu voor deskundige hulp door een letselschade advocaat, daarom op telefoonnummer: 0478 – 52 10 70. Ons kantoor is gevestigd te Venray, vlak bij Venlo, Horst, Deurne en Boxmeer op de grens tussen Limburg en Brabant.

Voor de volgende stap in de schadebehandeling, klik hier