Het Juridisch Loket:

 

Het juridisch loket is een door de overheid in het leven geroepen organisatie bedoeld om juridische basisinformatie te verstrekken en om de toegang tot de gefinancierde rechtshulp te beperken.

Letselschadestart als Juridisch Loket en startpunt voor letselschade.

U kunt ons met onze juristen en advocaten zien als het juridisch loket in geval van letselschade. Immers kunt u bij ons als deskundige juridische raadgevers terecht als u letselschade heeft geleden. Wij helpen u en geven u advies, veelal zonder dat daar kosten voor u aan verbonden zijn. Op deze wijze is het advies voor u gratis, net zoals dat bij het juridisch loket het geval is. Het verschil is alleen dat wij deskundigen zijn op het gebied van letselschade. Dat is niet het geval bij het juridisch loket.

GRATIS:

Waarom zijn wij gratis voor u? Dit is eenvoudig. Binnen de letselschadebehandeling worden de advocatenkosten die u maakt namelijk gezien als schade en die schade (net zoals de materiële en immateriële schade) dient de verzekeraar van de aansprakelijke partij te vergoeden zodra de aansprakelijkheid door haar is erkend.

U heeft ook professionele hulp nodig aangezien u te maken krijgt met verzekeringsmaatschappijen en letselschadebehandelaars en letselschadespecialisten in dienst van verzekeraars. U moet daar tegenop boksen. Zij doen dit werk dagelijks. U heeft in beginsel maar een keer in uw leven een letselschade. Daar waar zij jaar in jaar uit dit werk doen moet u het in een keer goed doen. Dit kan niet zonder deskundige hulp. Daarom zijn wij uw toegang tot die hulp en vervullen wij in die zin de juridisch loket functie.

Wij vervullen deze juridisch loket functie overigens ook wanneer u een rechtsbijstand verzekering heeft. U zult merken dat de medewerkers van een rechtsbijstand verzekering vaak te weinig tijd hebben voor uw zaak en zij u daadwerkelijk als nummer zien. Dat nummer dient u ook elke keer te noemen in het contact.
Wilt u geen nummer zijn maar een persoon en in uw klachten serieus genomen worden dan kunnen wij u bijstaan. Zoals hierboven aangegeven. De kosten van juridische hulp zijn schade en dienen door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden zodra de aansprakelijkheid is erkend.

Rechtsbijstandverzekering:

Bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekering, het advies dat ze geven of het voorstel waar ze u akkoord mee willen doen gaan? Ook dan zijn wij uw juridisch loket, oftewel de toegang tot uw recht doordat wij graag een second opinion voor u opstellen. Hierbij kunnen wij beoordelen of uw rechtsbijstandverzekeraar u terecht akkoord laat gaan met een afwikkelingsvoorstel van uw letselschade.

Letselschade start als Juridisch Loket en startpunt voor letselschade:

Wenst u een toegang tot goede deskundige juridische rechtsbijstand, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons centrale nummer 0478 – 52 10 70 voor het maken van een vrijblijvend en gratis spreekuurcontact waarbij wij u als deskundige juristen en advocaten een eerste gratis juridisch advies kunnen geven.