Stap 6. De afwikkeling van de letselschade.

 

Eerste telefoontje:

De afwikkeling van een letselschade vindt plaats zodra er een medische eindsituatie bestaat. Bij deze afwikkeling wordt bekeken wat de totale schade is. Niet alleen de materiele schade (verlies inkomen, geld) maar ook wordt gekeken wat de immateriële schade is en of er een voorbehoud voor de toekomst gemaakt dient te worden. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een gevaar is op slijtage waardoor extra schade in de toekomst te verwachten is.
Ook betekent zulks dat de materiële schade wordt vastgesteld. Daartoe wordt een zogenaamde schadestaat opgesteld of bijgewerkt. Het bijwerken vind met name plaats bij de langdurige schades waarbij al een paar schadestaten zijn opgemaakt. Nadat de materiele schade is bijeengezocht, en nadat de bandbreedte van de immateriële schade is bepaald samen met u gaan wij het gesprek aan met de verzekeringsmaatschappij.

In dit gesprek met de verzekeringsmaatschappij wordt gediscussieerd over alle posten en dan met name over posten die onvoldoende hard te maken zijn. Bij deze discussie wilt u een letselschadeadvocaat aanwezig hebben als tegenwicht tegenover de behandelaar van de schadeverzekeraar. Deze behandelaar doet dit werk namelijk dagelijks en dan wilt u goed beslagen ten ijs komen.

Als partijen niet uit die discussie omtrent de totale afwikkeling komen dan zijn er nog twee mogelijkheden om zulks te beslissen dat is oftewel een deelgeschillenprocedure te starten (als het om onderdelen gaat waar partijen niet uit komen) of om een “gewone” gerechtelijke procedure te starten en daarbij de zaak in handen van een rechter te leggen.

Bel ons:

Als u problemen ervaart omtrent de afwikkeling, een second opinion wenst of anderszins vragen heeft, bel ons dan voor deskundige hulp door een letselschade advocaat, op telefoonnummer: 0478 – 52 10 70.

Ons kantoor is gevestigd te Venray, vlak bij Venlo, Horst, Deurne en Boxmeer op de grens tussen Limburg en Brabant.

Voor andere vragen over de schadebehandeling, lees meer onder het hoofdmenu.