Soorten letselschade

Soorten letselschade zijn er heel veel. Als gevolg van een val over een stoeptegel of een gladde tegelvloer kan men een been, arm enz. breken. Als gevolg van een autoongeval kan men breuken, kneuzingen, whiplash, hersenschudding, hersenkneuzingen enz. krijgen en als gevolg van een arbeidsongeval kan men ledematen kwijt raken, breuken en kneuzingen oplopen en ook hier bijvoorbeeld ook whiplashletsel. Als gevolg van een val van een paard kan men bijvoorbeeld botbreuken, hoofdletsel en wervelletsel plaatsvinden. Als gevolg van een beet door een hond vinden bijtafdrukken plaats vaak op armen, benen en zeer vaak in het gezicht. Vooral bij kinderen is gezichtsletsel dan vaak aan de orde.
Zie voor deze ondewerpen of beter gezegd de oorzaken van letselschades, onderaan de "homepage".

De schade kan men vervolgens weer onderverdelen in twee soorten schade: de materiële en de immateriële. 

Materiële schade: Wij spreken over materiële schade als het direct geld kost, bijvoorbeeld door inkomensschade, artsbezoeken, reiskosten, pensioenschade enz..

Immateriële schade: Van immateriële schade is sprake wanneer u persoonlijk wordt aangetast, bijvoorbeeld door ontsierende littekens, voortdurende hoofdpijnen, vermoeidheid, duizeligheid enz..

Medische eindtoestand/Definitieve schade: De definitieve schade kan pas worden opgemaakt op het moment dat sprake is van een medische eindtoestand. Dit is de toestand waarbij er geen sprake meer is van een verbetering dan wel een verslechtering van de gezondheid. Eerst op dat moment kan de schade die in het verleden is ontstaan geïnventariseerd worden en kan de schade naar de toekomst doorberekend worden, omdat dan pas bekend is welke beperkingen in de toekomst blijven bestaan.